Çikolata


Alaska Frigo Bıtter Çik. Mozaik Bar 50 G

Alaska Frigo Bıtter Çik. Mozaik Bar 50 G
50.00 kg

Alaska Frigo Bitter Çikolatalı Dondurma 60 Gr

Alaska Frigo Bitter Çikolatalı Dondurma 60 Gr
41.66 kg

Alaska Frigo Bıtter-çik. Kaplı 60 G

Alaska Frigo Bıtter-çik. Kaplı 60 G
70.00 kg

Alaska Frigo Sütlü Çikolatalı Dondurma 60 Gr

Alaska Frigo Sütlü Çikolatalı Dondurma 60 Gr
50.00 kg

Albeni Atıştırmalık Çikolatalı 80 Gr

Albeni Atıştırmalık Çikolatalı 80 Gr
27.08 kg

Albeni Büyük Boy 60 G

Albeni Büyük Boy 60 G
20.83 kg

Albeni Tane Tane 96 Gr

Albeni Tane Tane 96 Gr
16.66 kg

Bind Madlen 300 G

Bind Madlen 300 G
59.45 kg

Bonheur Bitter Badem Draje 100 G

Bonheur Bitter Badem Draje 100 G
49.00 kg

Bonheur Bitter Fındık Draje 100 G

Bonheur Bitter Fındık Draje 100 G
49.00 kg

Bonheur Bitter Fıstık Draje 100 G

Bonheur Bitter Fıstık Draje 100 G
72.50 kg

Bonheur Bitter Portakal Draje

Bonheur Bitter Portakal Draje
4.25 adet

Bonheur Bitter Üzüm Draje 100 G

Bonheur Bitter Üzüm Draje 100 G
37.50 kg

Bonheur Meyveli Çakıl Tüp 20 G

Bonheur Meyveli Çakıl Tüp 20 G
95.00 kg

Bonheur Resital Çakıl 20 G

Bonheur Resital Çakıl 20 G
95.00 kg

Bonheur Sütlü Badem Draje 100 G

Bonheur Sütlü Badem Draje 100 G
49.00 kg

Bonheur Sütlü Fındık Draje 100 G

Bonheur Sütlü Fındık Draje 100 G
49.00 kg

Bonheur Sütlü Fıstık Draje 100 G

Bonheur Sütlü Fıstık Draje 100 G
72.50 kg

Bonheur Sütlü Portakal Draje 100 G

Bonheur Sütlü Portakal Draje 100 G
42.50 kg

Bonheur Sütlü Üzüm Draje 100 G

Bonheur Sütlü Üzüm Draje 100 G
37.50 kg

Bounty 58 Gr

Bounty 58 Gr
39.47 kg

Caramino Karamel Tablet Çikolata 60 G

Caramino Karamel Tablet Çikolata 60 G
37.50 kg

Cavalier Bitter Çikolata 44 G

Cavalier Bitter Çikolata 44 G
0.32 gr

Cavalier Sütlü Çikolata 44 G

Cavalier Sütlü Çikolata 44 G
0.32 gr

Coco Pops Topları 60 G

Coco Pops Topları 60 G
16.66 kg

Dankek Lokmalık Kakaolu 180 G

Dankek Lokmalık Kakaolu 180 G
18.88 kg

Dankek Lokmalık Üzümlü 180 G

Dankek Lokmalık Üzümlü 180 G
18.88 kg

Dıamond Fındıklı Spesiyal Çikolata 440 Gr

Dıamond Fındıklı Spesiyal Çikolata 440 Gr
0.13 gr

Dr. Oetker Creme Ole Çikolata-fındıklı  125 Gr

Dr. Oetker Creme Ole Çikolata-fındıklı 125 Gr
23.60 kg

Dr.oetker Çikolata Parçaları 100gr

Dr.oetker Çikolata Parçaları 100gr
59.50 kg