Makarna


Anadolu Lezzetleri Trakya Erişte 500 Gr

Anadolu Lezzetleri Trakya Erişte 500 Gr
33.50 kg

Ankara 350 Gr Burgu Sebzeli Makarna

Ankara 350 Gr Burgu Sebzeli Makarna
10.71 kg

Ankara 350 Gr Nuhun Gemisi Sebzeli Makarna

Ankara 350 Gr Nuhun Gemisi Sebzeli Makarna
10.71 kg

Ankara 500 Gr Makarna T Bugday Spagetti

Ankara 500 Gr Makarna T Bugday Spagetti
9.20 kg

Ankara Arpa Şehriye 500 Gr

Ankara Arpa Şehriye 500 Gr
6.30 kg

Ankara Boncuk Makarna 500 Gr

Ankara Boncuk Makarna 500 Gr
6.30 kg

Ankara Burgu Makarna 500 Gr

Ankara Burgu Makarna 500 Gr
6.70 kg

Ankara Fiyonk Makarna 500 Gr

Ankara Fiyonk Makarna 500 Gr
6.70 kg

Ankara İnce Uzun Makarna 500 Gr

Ankara İnce Uzun Makarna 500 Gr
6.30 kg

Ankara Kelebek Makarna 500 Gr

Ankara Kelebek Makarna 500 Gr
6.70 kg

Ankara Makarna Erişte 500 G

Ankara Makarna Erişte 500 G
6.70 kg

Ankara Makarna Kalpli 350 Gr.

Ankara Makarna Kalpli 350 Gr.
8.42 kg

Ankara Makarna Tel Şehriye 500 G

Ankara Makarna Tel Şehriye 500 G
6.70 kg

Ankara Mantı Makarna 500 Gr

Ankara Mantı Makarna 500 Gr
6.30 kg

Arbell Kalem Kesme Makarna

Arbell Kalem Kesme Makarna
6.20 kg

Arbella Arpa Şehriye Makarna 500 Gr

Arbella Arpa Şehriye Makarna 500 Gr
6.20 kg

Arbella Burgu Makarna 500 Gr

Arbella Burgu Makarna 500 Gr
6.20 kg

Arbella Fiyonk Makarna 500 Gr

Arbella Fiyonk Makarna 500 Gr
6.20 kg

Arbella Kelebek Makarna 500 Gr

Arbella Kelebek Makarna 500 Gr
6.20 kg

Arbella Kuskus 500 G

Arbella Kuskus 500 G
6.20 kg

Arbella Plus Glutensiz Burgu 400 Gr

Arbella Plus Glutensiz Burgu 400 Gr
33.12 kg

Arbella Plus Glutensiz Spaghettı 400 Gr

Arbella Plus Glutensiz Spaghettı 400 Gr
33.12 kg

Arbella Spaghettı Makarna 500 Gr

Arbella Spaghettı Makarna 500 Gr
6.20 kg

Arbella Tel Şehriye 500 Gr

Arbella Tel Şehriye 500 Gr
6.20 kg

Barilla  Makarna Senza Glutine Fusilli 500 Gr

Barilla Makarna Senza Glutine Fusilli 500 Gr
47.60 kg

Barılla Academıa Fusıllı Burgu Makarna 500 Gr

Barılla Academıa Fusıllı Burgu Makarna 500 Gr
45.20 kg

Barılla Academıa Penne Rıgate 500 Gr

Barılla Academıa Penne Rıgate 500 Gr
45.20 kg

Barılla Academıa Sade Kesme Makarna 500 Gr

Barılla Academıa Sade Kesme Makarna 500 Gr
45.20 kg

Barılla Academıa Spaghettı 500 Gr

Barılla Academıa Spaghettı 500 Gr
45.20 kg

Barilla Casarecce Siciliane 500 G

Barilla Casarecce Siciliane 500 G
31.60 kg