Krema, Kaymak


Eker Kaymak 100 Gr

Eker Kaymak 100 Gr
75.00 kg

Eker Kaymak 200 Gr

Eker Kaymak 200 Gr
67.25 kg

Fo Çikolata Toping 350 Gr

Fo Çikolata Toping 350 Gr
28.42 kg

Fo Çilek Toping 350 G

Fo Çilek Toping 350 G
28.42 kg

Fo Dekor Toppıng Çıkola 750 G

Fo Dekor Toppıng Çıkola 750 G
20.00 kg

Fo Dekor Toppıng Karamel 750 G

Fo Dekor Toppıng Karamel 750 G

Fo Frambuaz Toppıng 1 Kg

Fo Frambuaz Toppıng 1 Kg
22.00 kg

Fo Karamel Toping 1 Kg

Fo Karamel Toping 1 Kg
22.00 kg

Fo Karamel Toping 350 Gr

Fo Karamel Toping 350 Gr
28.42 kg

İçim Kaymak 180 G

İçim Kaymak 180 G
65.27 kg

İçim Sıvı Krema 200 Ml

İçim Sıvı Krema 200 Ml
39.75 lt

Pakmaya 15 Krema

Pakmaya 15 Krema

Pamukkale Gurme Manda Kaymağı Kg

Pamukkale Gurme Manda Kaymağı Kg

Pınar Krema 200 Ml

Pınar Krema 200 Ml
45.75 lt

Sek Krema 200 Ml

Sek Krema 200 Ml
39.75 lt

Sütaş Kaymak 200 Gr

Sütaş Kaymak 200 Gr
73.75 kg

Sütaş Krema 200 Ml

Sütaş Krema 200 Ml
32.25 lt

Teksüt Kaymak 200 Gr

Teksüt Kaymak 200 Gr
54.75 kg

Tikveşli Krema 200 Ml

Tikveşli Krema 200 Ml
32.50 lt

Torku Krempare 450 Gr

Torku Krempare 450 Gr
36.66 kg

Ülker İçim Kaymak 180 Gr

Ülker İçim Kaymak 180 Gr
79.75 kg